Podružnice

Pomorstvo

Tecnitas

Tecnitas pruža inženjerske i usluge stručne ekspertize na poljma pomorstva, industrije i infrastrukture.

www.tecnitas.com

Industrija i postrojenja

        

BV-BOSUN

Kompanija specijalizovana za poslove u inostranstvu: pored verifikacije bezbednosti, pruža konsultacije u oblastima zdravlja, bezbednosti i zaštite životne sredine za naftnu industriju u Kini.

www.bv-bosun.com

PAYMACOTAS

Usluge ove kompanije pokrivaju upravljanje projektima, upravljanje gradilištima, tehničku podršku, i praćenje kvaliteta izvođenja radova u građevini.

www.paymacotas.com

BV-FAIRWEATHER

Konpanija specijalizovana za "offsore" inspekciju postrojenja sa ne destruktivnim metodama za opremu i proizvode u industriji nafte i gasa.

bv-fairweather.com

CIVIL AID

Civil-Aid offers nudi kompletan niz usluga na poljima potvrde kvaliteta i tehničke kontrole od dizajna do izgradnje uključujući proveru dizajnam, inspekciju gradilišta i testiranje materijala.

www.civilaid.com

Sirovine

CESMEC

The Centre for Measurement Study and Quality Certification (CESMEC S.A) pruža širok opseg usluga vezanih za potvrdu usaglašenosti uključijući:

- Inspekcija i testiranje za rudarsku, agrarnu, hemijsku i industriju hrane,
- Sertifikaciju sistema upravljanja (ISO 9000, ISO 14000, OHSAS, HACCP) i proizvoda (električna oprema, gorivo i bezbednosna oprema,
- Usluge vezane za zdravlje, bezbednost i životnu sredinu (posebno merenja vezana za vazduh, vodu, zemljište, otpad i buku),

- Kontrola kavaliteta izgradnje uključujući i kontrolu materijala i inspekciju gradilišta.

www.cesmec.cl

GEOANALITICA

Geoanalitica pruža niz usluga iz oblasi procene usklađenosti za kompanije koje se bave rudarstvom sa fokusom na pripremu uzoraka minerala i geohemijskoj analizi.

www.geoanalitica.cl

INSPECTORATE

Svetski lider u testiranju i inspekciji.

www.inspectorate.com

ACMELAB

AcmeLabs se bavi prpremom uzoraka, procenom i geo-anlitikom.

www.acmelab.com

Roba široke potrošnje

ADT

ADT pruža usluge testiranja, sertifikacije, inspekcije i obuke u oblastima vezanim za elektroniku i eletrične proizvode.

www.bureauveritas-adt.com

LCIE 

LCIE pruža usluge testiranja, sertifikacije, inspekcije i obuke u oblastima vezanim za elektroniku i eletrične proizvode.

www.lcie.com

CODDE

Kompanija koja je spicijalizovana merenju energetske efikasnosti i obnovljive prirode električnih i elektronski proizvoda (EcoDesign labels).

www.codde.fr

Vladine službe i međunarodna trgovina

AUTOREG

Kompanija koja je lider u inspekciji u automobilskoj industriji sa kompletnom statistikom koja radi za najveće osiguravajuće kuće u Brazil.

www.autoreg.com.br

UniCar

Kompanija specijalizovna za inspekciju u automobilskoj industriji.

www.unicar-group.com

Ovaj sajt koristi kolačiće (cookies). Nastavkom korišćenja ovog sajta saglasni ste sa našom upotrebom kolačića.