Istorija

 

Odakle smo ...

Osnovana u Antverpenu 1828., današnja Belgija, Kancelarija za informacije za pomorsko osiguranje imala je jednostavnu misiju: da daju brodskim osiguravačima aktuelne informacije o premijama u različitim komercijalnim centrima i da daju precizne informacije o stanju brodova i opreme.

1829-te kompanija je preimenovana u Bureau Veritas, usvojila amblem Istine kao svoj zvanični simbol i objavila svoj prvi registar od nekih 10.000 brodova. Godine 1833 sedište  je premešteno iz Antverpena u Pariz, gde je postojao ogranak kancelarije od 1830.

 

... Gde idemo

Šta smo stvorili od tada?

 

Rođenje kompanije, 1828.

U zimu 1821, silovita oluja besnela je u Evropi i izazvala 2.000 brodoloma i 20.000 smrtnih slučajeva. Situacija je bila katastrofalna za osiguravajuća društva. Većina njih su bankrotirala, a ona koji su preživela u narednim godinama su dobili jaku konkurenciju od novo osnovanih osiguravajućih društava. U toku ovog kritičnog perioda dva osiguravača, Alexandre Delehaye i Louis van den Broek, i jedan broker, Ogist Morel, osnovali su Bureau de Renseignements pour les Assurances Maritimes (Kancelarija za informisanje za pomorsko osiguranje).
 

Osnovana u Antverpenu 1828., današnja Belgija, Kancelarija za informacije za pomorsko osiguranje imala je jednostavnu misiju: da daju brodskim osiguravačima aktuelne informacije o različitim premijama u različitim komercijalnim centrima i da daju neophodne informacije za procenu nivoa poverenja u brodove i opremu.

Ali ono što izdvojilo kompaniju od konkurencije je bila njena nova metodologija.

Pored indikacije kakvu plovidbu bi brod mogao da omogući, zapisivna je i kvota rizika za svaki brod (3/3, 2/3, 1/3). Ova brojka je izračunata obzirom strukturalni dizajn, kvalitet materijala, snagu ukrućenja, starost, prethodne nesreće i stanje održavanja trupa.

U 1829, kompanija je preimenovana u Bureau Veritas, objavljen je prvi Registar brodova koji  je uključivao 10.000 brodova i amblem za istinu je usvojen kao znak kompanije.

 

Istina i svedočenje

Originalno obeležje iz 1829 dizajnirao je Achille Deveria a gravirao ga je Jacques-Jean Barre. Predstavljalo je žensku figura Istine koja se pojavljuje iz vrela. Osnivači su objasnili svoje rezonovanje u pismu koji je deljeno uz svaki od registara. Njihov cilj je jasno izražen kroz moto: "tražiti istinu i reći  je bez straha ili favorizovanja".

 

Dostizanje šireg tržišta (1830-1980.)

1830. predstavništvo je osnovano  u Parizu. Ali do 1833 predstavništvo je toliko proširilo svoje aktivnosti da je sedište je prebačeno u glavni grad Francuske.

Pod novom upravom podmlađena firma dalje jačala, kao što pokazuju ovo prvo svedočanstvo:

"Ništa, bilo u Francuskoj ili u inostranstvu ne može da se uporedi sa ovim priručnikom (Bureau Veritas Registar) u bilo kojoj industrijskoj grani, nešto sto je apsolutno neophodano osiguravaču i tako korisan za pomorsku trgovinu u celini. Ne razumemo kako ova institucija nema koristi od podrške i zaštite od vlade jer  smatramo da je, i pored sve svoje korisnosti, uglavnom od javnog interesa. "

- Časopis osiguravača "Revue des Assurances", 1830.

Prisustvo Bureau Veritasa-a nije prošlo nezapaženo i u drugim oblastima. Kompanija je citirana u tri Jules Verne romana:

- 1869. Dvadeset hiljada milja pod morem (Vingt mille lieues sous les mers)
- 1874. Tajanstveno ostrvo (L’île mysterieuse)
- 1875. Čenseler (Le Chancellor)

... A ime " Bureau Veritas " je uneto i u francuski rečnik Larousse i Webster's Revised Unabridged Dictionary (1913).

 

Ekspanzija širom sveta

Bez sumnje najbolji dokaz vitalnosti Bureau Veritas je njegova ekspanzija širom sveta - prvo u Evropi , a zatim u obe Amerike i konačno u sve glavne luke na drugim kontinentima .

Uz ekspanziju tokom industrijske revolucije, Bureau Veritas je proširio svoj asortiman usluga. Uvođenje gvožđa i čelika u brodogradnju dovelo je toga da je inspekcije na mestu proizvodnje postala krucijalna. U 1910.-oj je stvorena nova usluga sa nazivom "Kontrola materijala". Svrha ove usluge je bila da se ispitaju svi materijali koji su korišćene u svemu, od industrijske opreme, preko dizel motora, lokomotiva i slično, kao i u samim fabrikama.

Onda je u 1922, francuska vlada je poverila Bureau Veritas-u da vrši zvaničnu kontrolu i izdavanje sertifikata o sposbnosti za let za civilno vazduhoplovstvo. (Značajno iskustvo kompanije steknuto na pomorskom polju već se pokazalo kao najvrednije.) Nova Vazduhoplovna usluga je formirana prema procedurama baziranim na regularnim pregledima sa osvrtom na specifična pravila. Slično tome, veliki broj zahteva osiguravajućih kompanija za redovni tehnički pregled autobusa, kola i kamiona u Francuskoj doveo je do stvaranja Automobilskog odeljka 1927.

Sa povećanjem broja saobraćajnih nezgoda tokom građevinskog buma koji je usledio nakon Prvog svetskog rata, osiguravajuća društva shvatila su da više ne mogu da pokrivaju rizike osim ako nije bilo prethodne provere. i u ovom slučaju Bureau Veritas kao odgovor na tržišne potrebe, 1929 osniva odeljak "Služba kontrole za izgradnju i građevinarstvo".

Do 1932 Bureau Veritas je utvrdio svoje laboratorije u Levallois-Perret koji je blizu Pariza za metaluršku i hemijsku analizu i ispitivanje građevinskih materijala.

 

Proširenje preduzetništva, 1980-1990.

Između 1980. i 1990. Bureau Veritas formirati niz novih filijala kao odgovor na specifične potrebe tržišta.

Bivac – 1984. godine vlada Nigerije je zatražila od Bureau Veritas-a da uradi inspekcije uvoza pre isporuke. To je bio potpuno novi poslovni poduhvat za kompaniju koji je brzo savladan i proširen i na druge zemlje. Globalna mreža ubrzo je uspostavljen za rad sa vladama širom sveta.

BVQI - Sada Bureau Veritas Certification - Od 1988, potvrda kvaliteta i ISO sertifikacija su postala ključna pitanja za mnoge kompanije. Uz sve veću potrebu da sertifikaciju obavlja nezavisna treća stran, Bureau Veritas je bio u jakoj poziciji da odgovori ovoj potrebi tržišta.

Veritas Auto - 1990 je došlo do stvaranja velike podružnice koja se bavila tehničkim pregledom motornih vozila. Rad na ovoj aktivnosti je ustupljen nekoliko godina kasnije.

 

Strateška vizija i akvizicije, 1990-2010.

Godine 1995, dva nova akcionara, CGIP (sada Wendel) i Poincaré Investissement dodaju novi podsticaj Bureau Veritas aktivnostima. Istovremeno, globalno ekonomsko okruženje se sve brže razvija.

Azijski ekonomski bum i pojava jakih ekonomija u Rusiji i istočnoj Evropi počinju da transformišu tržište. Štaviše, u Evropi i Severnoj Americi, sve veći fokus na kvalitet, zdravlje, bezbednost i ekološka pitanjia dolaze uporedo sa usvajanjem novih propisa. Zemlje koje se brzo razvijaju počele su sa  usklađivanjem svojih propisa sa onima u SAD i Evropi.

Standardi su počeli da se pomeraju u lanac snabdevanja kako su razvijene ekonomije tražile da njihovi dobavljači u drugim delovima sveta budu u skladu sa istim normama.

U ovako izazovnom okruženju, Bureau Veritas je uspostavio niz prioriteta na osnovu spoljnog ekonomskog rasta koji je pomogao da se poojača pozicija u zrelijim ekonomijama.

- 1996 je bila važna godina zbog značajnog spajanja u Francuskoj: Bureau Veritas je preuzeo CEP i postao francuski lider u ocenjivanjivanju usaglašenosti u visokogradnji.

- Ubrzo nakon toga, Bureau Veritas je dodao novu bazičnu kompetentnosti u svoj portfolio: Testiranje robe široke potrošnje, što je omogućeno preuzimanjem dve dobro formirane američke firme sa laboratorijama u Aziji (ACTS i MTL).

- Između 2003. i 2007., grupa je uvećala svoje usluge i pojačala svoje prisustvo u oblastima QHSE, izgradnje i upravljanja imovinom, sertifikacije i stručne inspekcije preko nekoliko akvizicija u SAD (akvizicija Berryman & Henigar, Graham Marcus, Linhart Petersen Powers Associates, OneCis, OneBeacon, Clayton and NATLSCO), u Velikoj Britaniji (Weeks and Casella), u Australiji (Kilpatrick, Intico and IRC) i u Španiji (ECA).
- U 2008, Bureau Veritas je postala jedna od najvećih kompanija na svetu za usluge testiranja minerala (akvizicija Amdel u Australiji i Cesmec u Čileu i Peruu)

24. oktobra 2007. Bureau Veritas se pojavio na Pariskoj berzi.

Akvizicijom Inspectorate u 2010.-oj je pozicioniralo Bureau Veritas među tri svetska lidera na tržištu robe. Ovom strateškom akvizicijom omgućeno je Grupi da izađe na tržište i u oblastima nafte i naftnih prerađevina. Takođe je pojačala svoju poziciju u oblasti Geoloških istraživanja i usluga koje se odnose na proizvodnju posebno u međunarodnom saobraćaju i trgovini.

Zahvaljujući širenju u svim ovim oblastima delovanja između 1990 i 2010, Bureau Veritas je u mogućnosti da svojim klijentima pruži najširi spektar usluga vezanih za testiranje, inspekciju i sertifikaciju.

 

Izgradnja solidnog rasta platformi, 2010. pa nadalje

U poslednjih nekoliko godina, Bureau Veritas je izvršio usmeravanje svoje organizacije da bi se postigao što bolji fokus na raličita tržita i nastavio dalji veliki rast. Grupa je sada strukturiana u 8 globalnih segmenata:

 

 • Pomorstvo
 • Industrija
 • Inspekcija i stručna Verifikacija
 • Građevinarstvo
 • Sertifikacija
 • Roba
 • Roba široke potrošnje
 • Vladine usluge i međunarodna trgovina


Bureau Veritas je postigao jaku konkurentsku prednost u svih svojih 8 globalnih segmenata jer:

 

 • Svih 8 globalnih segmenata su pozicionirani na tržištu sa velikim potencijalom i značajanim rastom.
 • Širom sveta je u liderskoj poziciji u svakom od ovih segmenata.
 • Ima snagu da se iskoristi efikasnu i gustu međunarodnu mrežu.
 • Ima veliku tehničku stručnost prizantu od strane relevantnih nadležnih organa i akreditacionih tela.

 

Predvodeći u industriji

Snažan prirodni rast sa više od 100 akvizicije u poslednjih 20 godina postavio su nas u lidersku poziciju na našem tržištu i dao nam široko i bez premca iskustvo kada je u pitanju QHSE.

Sada želimo da podelimo našu stručnost sa vama.

Odakle smo ...

 

Osnovana u Antverpenu 1828., današnja Belgija, Kancelarija za informacije za pomorsko osiguranje imala je jednostavnu misiju: da daju brodskim osiguravačima aktuelne informacije o premijama u različitim komercijalnim centrima i da daju precizne informacije o stanju brodova i opreme.

 

1829-te kompanija je preimenovana u Bureau Veritas, usvojila amblem Istine kao svoj zvanični simbol i objavila svoj prvi registar od nekih 10.000 brodova. Godine 1833 sedište  je premešteno iz Antverpena u Pariz, gde je postojao ogranak kancelarije od 1830.

 

 

... Kuda idemo

 

Šta smo stvorili od tada?

 

 

Rođenje kompanije, 1828

 

U zimu 1821, silovita oluja besnela je u Evropi i izazvala 2.000 brodoloma i 20.000 smrtnih slučajeva. Situacija je bila katastrofalna za osiguravajuća društva. Većina njih su bankrotirala, a ona koji su preživela u narednim godinama su dobili jaku konkurenciju od novo osnovanih osiguravajućih društava. U toku ovog kritičnog perioda dva osiguravača, Alexandre Delehaye i Louis van den Broek, i jedan broker, Ogist Morel, osnovali su Bureau de Renseignements pour les Assurances Maritimes (Kancelarija za informisanje za pomorsko osiguranje).

Osnovana u Antverpenu 1828., današnja Belgija, Kancelarija za informacije za pomorsko osiguranje imala je jednostavnu misiju: da daju brodskim osiguravačima aktuelne informacije o različitim premijama u različitim komercijalnim centrima i da daju neophodne informacije za procenu nivoa poverenja u brodove i opremu.

 

Ali ono što izdvojilo kompaniju od konkurencije je bila njena nova metodologija.

 

Pored indikacije kakvu plovidbu bi brod mogao da omogući, zapisivna je i kvota rizika za svaki brod (3/3, 2/3, 1/3). Ova brojka je izračunata obzirom strukturalni dizajn, kvalitet materijala, snagu ukrućenja, starost, prethodne nesreće i stanje održavanja trupa.

 

U 1829, kompanija je preimenovana u Bureau Veritas, objavljen je prvi Registar brodova koji  je uključivao 10.000 brodova i amblem za istinu je usvojen kao znak kompanije.

 

Istina i svedočenje

 

Originalno obeležje iz 1829 dizajnirao je Achille Deveria a gravirao ga je Jacques-Jean Barre. Predstavljalo je žensku figura Istine koja se pojavljuje iz vrela. Osnivači su objasnili svoje rezonovanje u pismu koji je deljeno uz svaki od registara. Njihov cilj je jasno izražen kroz moto: "tražiti istinu i reći  je bez straha ili favorizovanja".

 

Dostizanje šireg tržišta (1830-1980)

 

1830. predstavništvo je osnovano  u Parizu. Ali do 1833 predstavništvo je toliko proširilo svoje aktivnosti da je sedište je prebačeno u glavni grad Francuske.

Pod novom upravom podmlađena firma dalje jačala, kao što pokazuju ovo prvo svedočanstvo:

"Ništa, bilo u Francuskoj ili u inostranstvu ne može da se uporedi sa ovim priručnikom (Bureau Veritas Registar) u bilo kojoj industrijskoj grani, nešto sto je apsolutno neophodano osiguravaču i tako korisan za pomorsku trgovinu u celini. Ne razumemo kako ova institucija nema koristi od podrške i zaštite od vlade jer  smatramo da je, i pored sve svoje korisnosti, uglavnom od javnog interesa. "

Časopis osiguravača "Revue des Assurances", 1830

 

Prisustvo Bureau Veritasa-a nije prošlo nezapaženo i u drugim oblastima. Kompanija je citirana u tri Jules Verne romana:

- 20.000 milja pod morem (1869);

- Misteriozno ostrvo (1874);

- Preživeli kancelara (1875).

 

... i ime "Bureau Veritas" je uneto  i u francuski rečnik Larousse i Webster's Revised Unabridged Dictionary (1913).

 

Ekspanzija širom sveta

 

Bez sumnje najbolji dokaz vitalnosti Bureau Veritas je njegova ekspanzija širom sveta - prvo u Evropi , a zatim u obe Amerike i konačno u sve glavne luke na drugim kontinentima .

Uz ekspanziju tokom industrijske revolucije, Bureau Veritas je proširio svoj asortiman usluga. Uvođenje gvožđa i čelika u brodogradnju dovelo je toga da je inspekcije na mestu proizvodnje postala krucijalna. U 1910.-oj je stvorena nova usluga sa nazivom "Kontrola materijala". Svrha ove usluge je bila da se ispitaju svi materijali koji su korišćene u svemu, od industrijske opreme, preko dizel motora, lokomotiva i slično, kao i u samim fabrikama.

Onda je u 1922, francuska vlada je poverila Bureau Veritas-u da vrši zvaničnu kontrolu i izdavanje sertifikata o sposbnosti za let za civilno vazduhoplovstvo. (Značajno iskustvo kompanije steknuto na pomorskom polju već se pokazalo kao najvrednije.) Nova Vazduhoplovna usluga je formirana prema procedurama baziranim na regularnim pregledima sa osvrtom na specifična pravila. Slično tome, veliki broj zahteva osiguravajućih kompanija za redovni tehnički pregled autobusa, kola i kamiona u Francuskoj doveo je do stvaranja Automobilskog odeljka 1927.

Sa povećanjem broja saobraćajnih nezgoda tokom građevinskog buma koji je usledio nakon Prvog svetskog rata, osiguravajuća društva shvatila su da više ne mogu da pokrivaju rizike osim ako nije bilo prethodne provere. i u ovom slučaju Bureau Veritas kao odgovor na tržišne potrebe, 1929 osniva odeljak "Služba kontrole za izgradnju i građevinarstvo".

 

Do 1932 Bureau Veritas je utvrdio svoje laboratorije u Levallois-Perret koji je blizu Pariza za metaluršku i hemijsku analizu i ispitivanje građevinskih materijala.

 

 

Proširenje preduzetništva, 1980-1990

 

Između 1980. i 1990. Bureau Veritas formirati niz novih filijala kao odgovor na specifične potrebe tržišta.

 

Bivac – 1984. godine vlada Nigerije je zatražila od Bureau Veritas-a da uradi inspekcije uvoza pre isporuke. To je bio potpuno novi poslovni poduhvat za kompaniju koji je brzo savladan i proširen i na druge zemlje. Globalna mreža ubrzo je uspostavljen za rad sa vladama širom sveta.

 

BVQI - Sada Bureau Veritas Certification - Od 1988, potvrda kvaliteta i ISO sertifikacija su postala ključna pitanja za mnoge kompanije. Uz sve veću potrebu da sertifikaciju obavlja nezavisna treća stran, Bureau Veritas je bio u jakoj poziciji da odgovori ovoj potrebi tržišta.

 

Veritas Auto - 1990 je došlo do stvaranja velike podružnice koja se bavila tehničkim pregledom motornih vozila. Rad na ovoj aktivnosti je ustupljen nekoliko godina kasnije.

 

 

Strateška vizija i akvizicije, 1990-2010

 

Godine 1995, dva nova akcionara, CGIP (sada Wendel) i Poincaré Investissement dodaju novi podsticaj Bureau Veritas aktivnostima. Istovremeno, globalno ekonomsko okruženje se sve brže razvija.

 

Azijski ekonomski bum i pojava jakih ekonomija u Rusiji i istočnoj Evropi počinju da transformišu tržište. Štaviše, u Evropi i Severnoj Americi, sve veći fokus na kvalitet, zdravlje, bezbednost i ekološka pitanjia dolaze uporedo sa usvajanjem novih propisa. Zemlje koje se brzo razvijaju počele su sa  usklađivanjem svojih propisa sa onima u SAD i Evropi.

 

Standardi su počeli da se pomeraju u lanac snabdevanja kako su razvijene ekonomije tražile da njihovi dobavljači u drugim delovima sveta budu u skladu sa istim normama.

 

U ovako izazovnom okruženju, Bureau Veritas je uspostavio niz prioriteta na osnovu spoljnog ekonomskog rasta koji je pomogao da se poojača pozicija u zrelijim ekonomijama.

 

- 1996 je bila važna godina zbog značajnog spajanja u Francuskoj: Bureau Veritas je preuzeo CEP i postao francuski lider u ocenjivanjivanju usaglašenosti u visokogradnji.

 

- Ubrzo nakon toga, Bureau Veritas je dodao novu bazičnu kompetentnosti u svoj portfolio: Testiranje robe široke potrošnje, što je omogućeno preuzimanjem dve dobro formirane američke firme sa laboratorijama u Aziji (ACTS i MTL).

 

- Između 2003. i 2007., grupa je uvećala svoje usluge i pojačala svoje prisustvo u oblastima QHSE, izgradnje i upravljanja imovinom, sertifikacije i stručne inspekcije preko nekoliko akvizicija u SAD (akvizicija Berryman & Henigar, Graham Marcus, Linhart Petersen Powers Associates, OneCis, OneBeacon, Clayton and NATLSCO), u Velikoj Britaniji (Weeks and Casella), u Australiji (Kilpatrick, Intico and IRC) i u Španiji (ECA).

- U 2008, Bureau Veritas je postala jedna od najvećih kompanija na svetu za usluge testiranja minerala (akvizicija Amdel u Australiji i Cesmec u Čileu i Peruu)

 

24. oktobra 2007. Bureau Veritas se pojavio na Pariskoj berzi.

 

Akvizicijom Inspectorate u 2010.-oj je pozicioniralo Bureau Veritas među tri svetska lidera na tržištu robe. Ovom strateškom akvizicijom omgućeno je Grupi da izađe na tržište i u oblastima nafte i naftnih prerađevina. Takođe je pojačala svoju poziciju u oblasti Geoloških istraživanja i usluga koje se odnose na proizvodnju posebno u međunarodnom saobraćaju i trgovini.

 

Zahvaljujući širenju u svim ovim oblastima delovanja između 1990 i 2010, Bureau Veritas je u mogućnosti da svojim klijentima pruži najširi spektar usluga vezanih za testiranje, inspekciju i sertifikaciju.

 

 

Izgradnja solidnog rasta platformi, 2010 pa nadalje

 

U poslednjih nekoliko godina, Bureau Veritas je izvršio usmeravanje svoje organizacije da bi se postigao što bolji fokus na raličita tržita i nastavio dalji veliki rast. Grupa je sada strukturiana u 8 globalnih segmenata:

- Pomorstvo

- Industrija

- Inspekcija i proveravanje

- Građevinarstvo

- Sertifikacija

- Roba

- Roba široke potrošnje

- Vladine službe i međunarodna trgovina

 

 

Bureau Veritas je postigao jaku konkurentsku prednost u svih svojih 8 globalnih segmenata jer:

- Svih 8 globalnih segmenata su pozicionirani na tržištu sa velikim potencijalom i značajanim rastom.

- Širom sveta je u liderskoj poziciji u svakom od ovih segmenata.

- Ima snagu da se iskoristi efikasnu i gustu međunarodnu mrežu.

- Ima veliku tehničku stručnost prizantu od strane relevantnih nadležnih organa i akreditacionih tela.

 

 

Predvodeći u industriji

 

Snažan prirodni rast sa više od 100 akvizicije u poslednjih 20 godina postavio su nas u lidersku poziciju na našem tržištu i dao nam široko i bez premca iskustvo kada je u pitanju QHSE.

 

Sada želimo da podelimo našuz stručnost sa vama.

Ovaj sajt koristi kolačiće (cookies). Nastavkom korišćenja ovog sajta saglasni ste sa našom upotrebom kolačića.